mgr inż. Adam Świętochowski

Dyscypliny KBN: TECHNIKA ROLNICZA Specjalności: maszyny i urządzenia rolnicze
Stopień naukowy: magister inżynier w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność: inżynieria i informatyka w rolnictwie

Zainteresowania naukowe:
Eksploatacja maszyn rolniczych, zbiór roślin energetycznych, konwersja biomasy na paliwa, procesy zagęszczania, suszenie biomasy z wykorzystaniem ciepła odpadowego.

Stanowisko i miejsce pracy
asystent, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w  Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |